title
Inaktiivsete pärmide paksendavate omaduste kaardistamine viskoossuse alusel
Positioning inactive yeasts thickening properties by mapping viscosity.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal