title
Vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamine väikeettevõtjatega sõlmitavates krediidilepingutes
Application of the principle of responsible lending in the credit agreements concluded with small enterprises
author
Koppel, Merike
defence date
language