title
Viie Eestis kasvava marjakultuuri võrdlus mõnede füüsikalis-keemiliste analüüside põhjal
Comparison of five Estonian berry cultures on the basis of physico-chemical analyses
author
Varatalu, Triin Merilyn
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access