title
Lubikrohviga kaitstud puitkonstruktsioonide söestumine
Charring of timber structures protected by lime plaster
author
Nurk, Meeri
supervisor
Liblik, Johanna
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus