title
Automatiseeritud kliendihalduse tulemuslikkuse analüüs ja CRM-tegevuskava välja töötamine ettevõttes Palmatin OÜ
Analysis of Automated Lead Management and development of CRM Action Plan in Palmatin OÜ
author
Palts, Peep
keywords
kliendihaldus
kliendistrateegia
CRM-i strateegia
automatiseeritud kliendihaldus
customer strategy
CRM strategy
automated lead management
supervisor
defence date
language