title
Ettevõtete tootlikkust mõjutavad tegurid Põhjamaade ja Baltikumi näitel
Factors influencing corporate productivity on the example of the Nordic and Baltic countries
author
Hinnosaar, Daisi
supervisor
defence date
language