title
Sõiduki passiivse ohutussüsteemi komponendi ülevalu protsessi automatiseerimine AS Norma plastijaoskonnas
Automating overmouldness process of vehicle passive safety system component in AS Norma plastic department
author
Jäger, Siim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Brauer, Paavo
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit