title
Tootmismooduli vastuvõtukatsetuste raporti primaar ahela graafikute tekitamise osaline automatiseerimine
Partial-automation of grid code report graphs creation for primary control chain data
keywords
tootmismoodulid
võrgu katsed
võrgu katsete aruanne
production modules
grid code test
grid code report
defence date
language