pealkiri
Tootmismooduli vastuvõtukatsetuste raporti primaar ahela graafikute tekitamise osaline automatiseerimine
Partial-automation of grid code report graphs creation for primary control chain data
autor
Pallaste, Reimo
märksõnad
tootmismoodulid
võrgu katsed
võrgu katsete aruanne
production modules
grid code test
grid code report
kaitsmiskuupäev
keel