title
Eesti väikesadamate võrgustiku väljaehitamise kontseptsiooni eesmärkide täitmise analüüs ja tuleviku väljavaated
Analysis of the concept of building a network of marinas in Estonia and future prospects
author
Jaanson, Säre
supervisor
Laos, Reet
defence date
language