title
Psüühikahäirest tingitud vähese töövõimega inimeste tööturule integreerumine Otepää Ravikeskus OÜ klientide näitel
Integrating people with low work capacity caused by mental disorder into the job market, in the example of Otepää Health Care Center clients
author
Laan, Katriin
keywords
tööturule integreerumine
piiratud töövõime
integration into the labor market
limited working capacity
supervisor
defence date
language