title
Hadfield, Hardox 400 ja S235 teraste löök-abrasiivne kulumine
Impact-abrasive wear of Hadfield, Hardox 400 and S235 steels
author
Harõšin, Mihhail
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information