title
Üliõpilaste õppimisstiilid TTÜ logistika bakalaureusetudengite näitel
Learning Styles in University on the Example of TUT Logistics Bachelor Programme
author
Vooremäe, Laura
keywords
õppimisstiilid
Honey-Mumfordi mudel
teoreetik
pragmaatik
peegeldaja
Honey-Mumford’d learning styles questionnaire
theorist
pragmatist
reflector
supervisor
defence date
language