title
Talendijuhtimise kontseptsiooni rakendamine ja sellega rahulolu Maanteeameti näitel
The Implementation of and Satisfaction with the Concept of Talent Management on the Basis of Estonian Road Administration
author
Heiskonen, Liisi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network