title
Eesti Väikelaevaehituse Liitu kuulumise mõju ekspordile Eesti jahitootjate näitel
The influence of Association of Estonian Boatyards on export based on Estonian yacht builders
author
Aavik, Birgit
supervisor
defence date
language