title
Korduskasutatavate pakendite tagastusmasina tootmise planeerimine ja optimeerimine
Reusable packaging reverse vending machine production planning and optimization
author
Peter, Merlyn
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal