title
Töötaja lähetamine seoses teenuste osutamisega Euroopa Liidus: Eestist Soome lähetatud töötaja regulatsioonid
Sending a Worker for Rendering of Services in the EU: Regulations for Workers Sent from Estonia to Finland
author
Breicis, Liina
keywords
lähetatud töötaja
teenuste osutamine
posted worker
free movement of services
supervisor
defence date
language