title
Eesti lehtpuuspooni omaduste mõju liimliite tekkele ja kvaliteedile
The effect of Estonian hardwood veneer properties on adhesive bond formation and performance
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.05.2027