pealkiri
Eesti lehtpuuspooni omaduste mõju liimliite tekkele ja kvaliteedile
The effect of Estonian hardwood veneer properties on adhesive bond formation and performance
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.05.2027