title
Võimustamise võimalused ja valmidus võtta vastutust erineva tasandi töötajate seas
Empowerment opportunities and willingness to take responsibility in different levels of hierarchy
author
Tiits, Hanna
defence date
language