title
Koostootmisjaama rajamise põhitõed ja –kriteeriumid Eesti suurimate biokütusel töötavate jaamade näitel
The main aspects and criteria of building a combined heat and power plant on the basis of the largest biomass CHPs in Estonia
author
Põlluveer, Erik
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only