title
Palletiseerimisroboti 3D simulatsiooni loomine ja selle rakendamise analüüs Aktsiaselts CHEMI-PHARM tootmises
Implementing a palletizing robot at Aktsiaselts CHEMI-PHARM production facility
author
Nigul, Mihkel Erich
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal