title
Suuremõõtmeliste saadetiste jaotuslogistika
Distribution Logistics of Large Shipments
author
Vanaisak, Sander
keywords
tsentraliseeritud jaotusveo mudel
rummu ja kodara põhimõte
veokäive
centralized distribution
hub-and-spoke system
cargo turnover
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information