title
Kahjulik tulumaksukonkurents Euroopa Liidus - Komisjoni maksustamise läbipaistvust käsitlevate reeglite võimalik mõju Soome tulumaksu konkurentsile
Harmful Tax Competition in EU - The Possible Effects of Commission’s Tax Transparency Package to Finland in Regards of Tax Competition
author
Runeberg, Kia
keywords
maksustamise läbipaistvus
tulumaksukonkurents
kahjulik tulumaksukonkurents
Tax Transparency Package
harmful tax competition
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network