title
Tarnekindluse analüüs ja parandusettepanekud Glamox AS näitel
Service level analysis and improvement suggestions on the example of Glamox AS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal