title
Tugevdatud õppimise algoritmi valik sõiduki kontrollimiseks dünaamilises keskkonnas
Selection of a reinforcement learning algorithm for controlling a vehicle in a dynamic environment
author
Kovaljov, Juri
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal