title
Tarbijakäitumine ja hoiakud linnuliha- ja munatööstuse käitumise suhtes Tallinna Tehnikaülikooli tudengite näitel
Consumer behavior and attitudes towards the conduct of poulty and egg industries on the example of Students of Tallinn University of Technology
supervisor
defence date
language