title
IseAuto CAN liidesel põhineva graafilise näidikuploki arendamine
Developing a graphical display unit based on the CAN interface for the iseAuto project
author
Meindorf, Martin Meinhart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal