title
Täielikult elektrokedratud painduvad stüreen-akrüülnitriilkopolümeerist superkondensaatori elektroodid
Fully electrospun flexible poly(styrene-co-acrylonitrile) supercapacitor electrodes.
author
Kuus, Agnes
keywords
stüreen-akrüülnitriilkopolümeer
superkondensaatori elektrood
poly(styrene-co-acrylonitrile)
supercapacitor electrode
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal