pealkiri
Täielikult elektrokedratud painduvad stüreen-akrüülnitriilkopolümeerist superkondensaatori elektroodid
Fully electrospun flexible poly(styrene-co-acrylonitrile) supercapacitor electrodes.
autor
Kuus, Agnes
märksõnad
stüreen-akrüülnitriilkopolümeer
superkondensaatori elektrood
poly(styrene-co-acrylonitrile)
supercapacitor electrode
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal