title
Ettevõtlusega alustamise protsess Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusõppes osalenud ettevõtjate näitel
Business Start up Process Based on the Example of Entrepreneurs Participating in Entrepreneurship Studies in the Tallinn University of Technology
author
Neider, Karit
supervisor
defence date
language