title
Tallinna abiturientide ettevõtliku käitumise ja ettevõtluspädevuse määramine
Determining the entrepreneurial behavior and competencies of Tallinn's high school graduates
author
Varvas, Laura-Lotte
supervisor
defence date
language