title
Classification and Denoising of Objects in TEM and CT Images Using Deep Neural Networks
Objektide klassifitseerimine ja müratustamine TEM ja KT kujutistelt sügavate närvivõrkude abil
author
Gupta, Anindya
description
Doctoral thesis 30/2018
Doktoritöö 30/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949832637 (publication)
ISBN 9789949832644 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language
rights
Publication C available only in print version of the dissertation
Publikatsioon C kättesaadav ainult doktoritöö trükiversioonis