title
Simulation and Prototyping of Sociotechnical Systems Using Agent-Oriented Modelling
Sotsiotehniliste süsteemide simulatsioon ja prototüüpimine kasutades agentorienteeritud modelleerimist
author
Mahunnah, Msury Rogasian
description
Doctoral thesis 9/2019
Doktoritöö 9/2019
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
22.02.2019
identifier
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11297
https://doi.org/10.23658/taltech.9/2019
ISBN 9789949833955 (pdf)
ISSN 25856901 (pdf)
language