title
Tahkete kütuste põletamise katseseade
Test rig for solid fuels combustion
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network