title
Sekundaarsete meditsiiniandmete hajutatud süsteemi arhitektuur ja disain
Architecture and design of a distributed system for secondary medical data
author
Joosep, Tanel
keywords
hajutatud süsteem
meditsiiniandmed
andmete sekundaarne kasutamine
medical data
secondary usage of medical data
supervisor
study program
defence date
language