title
Müügi ja tootmise tervikplaneerimine (S&OP) uute toodete turuletoomisel Vaasan Grupi näitel
Sales and Operations Planning (S&OP) in New Product Launch in Vaasan Group
author
Aasmaa, Anu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information