title
Automaatne tee põikkalde mõõtesüsteem
Automatic road crossfall measurement system
author
Laineste, Pent
keywords
mõõtesüsteem
põikkalle
measurement system
crossfall
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Väljaots, Eero
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information