title
Automaatne tee põikkalde mõõtesüsteem
Automatic road crossfall measurement system
author
Laineste, Pent
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Väljaots, Eero
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information