title
Toitevee taseme reguleerimine 8. energiaploki 1. katla trumlis
Feedwater Level Control in the Drum of Boiler No 1 at the Power Unit No 8
Регулирование уровня питательной воды в барабане котла № 1 на энергоблоке № 8
author
Harlamov, Nikita
keywords
kuluandurid
kaistesüsteem
kolmekordse mooduli reserveerimine
sise-/väljundkaardid
protsessorijaam
tõrgete intensiivsuse graafik
flow sensors
protection system
triple modular redundancy
I/O cards
processing stations
graph of the failure rate
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kuznetsov, Oleg
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information