title
Pihustussadestuse meetodil ZnS:Mn kilede ning nanostruktuursete kihtide süntees ning omadused
Deposition and properties of ZnS:Mn thin films and nanostructured layers by spray pyrolysis method
author
Okpara, Stephen Ikechukwu
description
Lühikokkuvõte
Abstarct
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.12.2019