title
Eesti keskmise suurusega ettevõtete tulemuslikkuse seos auditi kvaliteediga perioodil 2015-2019
The relationship between performance of Estonian medium sized companies and audit quality during the period of 2015-2019
author
Soikka, Marindra
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus