pealkiri
Eesti keskmise suurusega ettevõtete tulemuslikkuse seos auditi kvaliteediga perioodil 2015-2019
The relationship between performance of Estonian medium sized companies and audit quality during the period of 2015-2019
autor
Soikka, Marindra
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus