title
Tallinna rannikuala planeerimine ja sadamate funktsioonide muutumine Bekkeri ja Meeruse sadamaalade näitel
Tallinn Coastal Area Planning and Changes in Port Functions. The Case Study of Bekker and Meerus Port Areas
author
Peärnberg, Katerin
keywords
rannikuala planeerimine
sadama ja linna suhe
sadamate funktsionaalsus
sadamate planeerimine
sadamate projekteerimine
coastal planning
port design
port functionalities
port planning
port-city relationship
zoning plans
supervisor
defence date
language