title
Tsiviilisikute liikumine kriisi ja sõjaolukorras ning selle mõju riigikaitseliste üksuste tegevusvabadusele
Civilian mobility in crisis situation and its effects on operational capabilities of military units
author
Aarla-Kask, Maret
defence date
language