pealkiri
Tsiviilisikute liikumine kriisi ja sõjaolukorras ning selle mõju riigikaitseliste üksuste tegevusvabadusele
Civilian mobility in crisis situation and its effects on operational capabilities of military units
autor
Aarla-Kask, Maret
märksõnad
hädaolukord
elanike liikumise modelleerimine
emergency situation
population movement modeling
kaitsmiskuupäev
keel