title
Sisekommunikatsiooni ja töörahulolu vahelised seosed Eesti Energia teenindusosakonna näitel
The relationship between internal communication and job satisfaction based on the example of service department of Eesti Energia
author
Kuusik, Jagget
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
konfidentsiaalne töö
this thesis is confidential