title
Gluteeni kvaliteediomadused ja sobivus teraviljatoodete küpsetamiseks
Gluten quality properties and suitability for baking of cereal products
keywords
tatrajahu
tekstuuranalüsaator
gluteeniindeks
sedimentatsioonitest
buckwheat flour
texture analyser
gluten index
sedimentation test
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information