title
Isejuhtiva sõiduki elektroonikamoodul autotööstuse standarditele vastava mikrokontrolleri põhjal
Self-driving vehicle electronics module based on a microcontroller that meets automotive industry standards
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal