title
Kopphari K2000 harja raami täiustamine
The perfecting of the sweeper frame for bucket sweeper K2000
author
Lõhmus, Rasmus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal