title
Majutusteenuse disainimine Hiina turistidele Oru Hotelli näitel
Disain of accommodation service for Chinese tourists in the example of Oru Hotel
author
Mäenurm, Kristel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.